Benar asas kemuliaan

Foto Unsplash

As-sidq bererti benar. Ia adalah asas kemuliaan, lambang ketinggian, tanda kesempurnaan dan gambaran daripada tingkah laku yang bersih dan suci.

Sifat ini dapat menjamin hak kepada yang berhak, memperkukuhkan ikatan antara anggota masyarakat, tidak terkecuali sama ada seorang itu ahli ilmu, ahli politik, hakim ataupun ahli perniagaan, selagi mereka hidup dalam masyarakat yang saling memerlukan antara satu sama lain.

Pada hakikatnya sifat ini adalah satu daripada sifat Allah seperti yang dapat difahami melalui firman-Nya bermaksud: “Dan siapakah pula yang lebih benar perkataannya daripada Allah?” (Surah an-Nisa, ayat 87)

Firman-Nya lagi pada surah Ali-Imran, ayat 95 bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad): Benarlah (apa yang difirmankan) oleh Allah…”

Sifat ini juga adalah sifat paling jelas dan wajib ke atas nabi dan rasul, sebagaimana firman-Nya bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (al-Quran) ini perihal Nabi Ibrahim, sesungguhnya adalah dia seorang yang amat benar lagi menjadi nabi.” (Surah Maryam, ayat 41)

Firman-Nya lagi bermaksud: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (al-Quran) ini perihal Nabi Ismail, sesungguhnya dia adalah benar menepati janji dan adalah dia seorang rasul lagi berpangkat nabi.” (Surah Maryam, ayat 54)

Kemudian, firman-Nya pada ayat 56 surah yang sama, maksudnya: “Dan bacakanlah (wahai Muhammad) di dalam Kitab (al-Quran) ini perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah dia amat benar (tutur katanya dan imannya) serta dia seorang nabi.”

Jenis sifat benar

Imam al-Ghazali menjelaskan jenisnya:

1. Benar pada lisan atau kata-kata.

Iaitu menyampaikan suatu kenyataan atau berita menepati seperti apa yang sebenarnya.

2. Benar pada niat dan iradah (kehendak).

Daya penggerak atau pendorong untuk membuat suatu amal kebaikan itu hanya Allah. Benar dengan pengertian ini termasuk dalam pengertian ikhlas.

Justeru, orang tidak ikhlas dalam amal usahanya adalah dusta seperti yang ditegaskan oleh hadis dan al-Quran.

3. Benar pada azam dan cita-cita.

Azam dan cita-citanya untuk mengamalkan suatu amal kebaikan yang telah diazamkan itu adalah bulat dan benar tanpa teragak- agak atau luntur. Jiwanya sentiasa penuh dengan azam untuk melakukan kebaikan.

4. Benar dalam melaksanakan keazaman.

Menurut al-Ghazali, sifat benar ini lebih hebat daripada sifat pada tiga perkara sebelumnya. Mungkin jiwa seseorang itu akan serta-merta membulatkan azam kerana biasanya tidak susah pun untuk berbuat demikian.

Apabila jalan telah terbuka, alat kelengkapan sudah tersedia, tetapi kerana suatu yang mempesona, maka azam yang bulat itu longgar dan terurai, lalu tidak dapat melaksanakannya. Ini juga bertentangan dengan sidq atau benar.

5. Benar pada amalan.

Berusaha dengan bersungguh-sungguh supaya amalan zahir seseorang itu benar-benar menepati dengan yang tersembunyi di dalam diri atau matanya. Seorang yang solat kerana Allah pada zahirnya hendaklah juga kerana Allah pada batinnya.

Amalan menepati zahir dan batin adalah amalan melambangkan ketulusan beribadat kepada Allah. Bukannya secara menipu diri dengan berlaku benar pada zahir saja tetapi tidak pada batinnya.

Justeru benar pada amalan itu adalah kelurusan antara batin yang tersembunyi dengan zahir yang nyata atau tegasnya batin sama dengan zahir atau lebih baik daripada zahirnya.

6. Sidq yang paling tinggi dan mulia iaitu sifat benar pada maqam (kedudukan atau tahap) dalam agama seperti benar pada takutkan Allah, benar pada pengharapan kepada-Nya, benar pada pengagungan kepada-Nya, zuhud kepada-Nya dan tawakal kepada-Nya.

Rujukan: Akhlak dan Tasawuf oleh Mohd Sulaiman Yasin

Kisah Sahabat: Salman Al-Farisi, Dari Parsi ke Madinah

You cannot copy content of this page