Tag: Enam cara hadapi fitnah

  • Enam cara hadapi fitnah

    Enam cara hadapi fitnah

    Abu Laits as-Samarqandi dalam karyanya Tanbihul Ghafilin dipetik sebagai berkata: Jika orang memberitahu kepadamu bahawa…