Enam merosakkan hati

Foto hiasan Unsplash

Imam al-Ghazali dalam Minhajul Abidin menjelaskan, hati adalah raja bagi segala anggota tubuh yang lain. Jika rajanya baik, rakyatnya akan turut baik dan apabila rajanya rosak, maka rakyatnya juga rosak.

Beliau juga mengumpamakan hati sebagai pokok manakala anggota lain adalah dahan pokok. Pokok adalah pelindung bagi dahan dan cabangnya. Justeru, baik atau rosaknya cabang itu bergantung kepada pokoknya.

Umumnya hati manusia tidak sama. Jika hati rosak, akan rosaklah segala-galanya. Namun, jika hati baik atau sihat, keseluruhannya akan menjadi baik.

Menurut Hasan al-Basri, hati rosak disebabkan enam hal iaitu mereka sengaja melakukan dosa dengan harapan bertaubat, mereka mempelajari ilmu tetapi tidak mengamalkannya, apabila beramal mereka tidak ikhlas, mereka makan tetapi tidak bersyukur kepada Allah, mereka tidak reda dengan bahagian Allah dan mereka mengebumikan orang mati tetapi tidak mengambil iktibar daripadanya.

1. Sengaja melakukan dosa dengan harapan bertaubat

Sesetengah orang meremehkan dosa, bahkan mempermain-mainkannya. Tidak sedikit mereka yang bertangguh untuk bertaubat kerana menyangka ajal masih jauh, walhal yang sebenarnya mereka tiada langsung pengetahuan akan hal itu. Jelas sekali, sikap mereka tidak lebih satu tipu daya yang terkena pada diri sendiri.
Firman-Nya bermaksud: “Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakan esok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Surah Luqman, ayat 34)

Hakikatnya, perbuatan dosa tidak disukai Allah, sebagaimana yang dapat difahami melalui ayat 107, daripada surah an-Nisa bermaksud: “Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang selalu melakukan khianat lagi sentiasa berdosa.”

Seorang ulama terkenal, Abu Syeikh Abdul Aziz ad-Daramy berkata, dosa kecil dilakukan oleh seseorang dapat menjadi dosa besar sekiranya ia berterusan, berulang kali ataupun menjadi kebiasaan tanpa berasa berdosa melakukannya.

Abu Said al-Khudri berkata: “Sesungguhnya kamu semua pasti melakukan beberapa hal yang menurut kamu lebih kecil daripada rambut. Padahal, sewaktu zaman Rasulullah SAW, kami menghitungnya termasuk hal yang dapat merosakkan. Ini kerana kami sangat mengagungkan Allah.”

2. Belajar tetapi tidak beramal

Menurut Sufyan bin Uyainah, seperti disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, sungguh tidak baik bagi orang itu bodoh. Sesiapa mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia sepandai-pandai manusia. Dan sesiapa tidak mengamalkan ilmunya, maka dialah orang bodoh.

3. Apabila beramal tidak ikhlas

Dalam kitab Riyadus Solihin dan Penjelasannya menyatakan, ikhlas ialah bertujuan hanya semata-mata kerana Allah, yakni seorang hamba dalam melakukan ketaatan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah tanpa tujuan lain.

Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kamu dan tidak pula pada bentuk rupa kamu, tetapi Dia melihat pada hati-hati kamu.”

4. Makan tapi tidak bersyukur kepada Allah

Bersyukurlah kepada-Nya. Dialah yang memberikan segala rezeki. “Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepada-Mu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” (Surah al-Baqarah, ayat 152)

5. Tidak reda dengan bahagian Allah

Bersikap redalah dengan ketentuan daripada Allah. Dalam soal rezeki sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Abdul Qadir al-Jailani, tidak akan hilang daripada kamu ketika kamu tidak mencarinya. “Sesuatu yang bukan bahagianmu, maka kamu tidak akan mendapatnya, meskipun kamu bersemangat, bersungguh-sungguh dan berusaha keras dalam mencarinya. Maka, dengan itu bersabarlah dan redalah.”

6. Mengebumikan orang mati tapi tidak mengambil iktibar

“Maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.” (Surah al-A’raf, ayat 34)

Kisah Sahabat: Salman Al-Farisi, Dari Parsi ke Madinah

You cannot copy content of this page